Sytuacja związana z 500 plus w związku z zajęciem komorniczym

Można spekulować i domniemać , że dodatkowe pieniądze dla rodzin w formie 500 + które dostaną rodziny wielodzietne poprawią byt rodzin ubogich a przede wszystkim Tych rodzin które mają problemy finansowe i starały się o pożyczkę lub planowały ją np na okres wakacyjny. Można sądzić że  "tłoczenie pieniędzy" między ludzi i to nie małych może poprawić sytuację materialną najbardziej potrzebującym. Firmy pożyczkowe z pewnością zdają sobie sprawę z ego że klientów może być coraz mniej i faktycznie to może mieć miejsce.

Spekulacji nie będzie końca , jeśli się okaże że komornik może zająć 500 plus na dziecko to pewnie powstanie lekkie zdumienie , gdyż z pewnością komornicy pobierają już całkowite koszty włącznie z odsetkami karnymi i tym znanym wszystkim oprocentowaniem pożyczek pozabankowych . Długi które mają być spłacane z pieniędzy które są na dziecko dzięki Pani Premier ? Tak być nie może ,  z pewnością "Rodzina 500 plus" będzie odcięta od zajęcia komorniczego i należy pokładać wszelka wiarę w to że jednak nie dojdzie do zajęcia komorniczego pieniędzy na koncie osób które otrzymają dodatek za dziecko.

Z pewnością, taka pula pieniędzy w skali globalnej społeczeństwa jest zastrzykiem gotówki do spłaty długu publicznego . Jednak mogło by to pomieszać szyki Rządowi który usilnie chce stworzyć w końcu odpowiednie warunki do tworzenia rodzin wielodzietnych które nie żyją w ubóstwie. Kredyty pozabankowe często były zaciągane przez rodziny wielodzietne, często popadały w spiralę kredytów z której nie udało się wyjść, teraz wiele rodzin z pewnością ma zajęcie komornicze .

Sprawę wyjaśnia sam minister sprawiedliwości który zajmuje stanowisko w sprawie zajęć komorniczych 500 + umieszczając informację na profilu portalu Facebook.

Z pewnością banki zadbają o dobrą reputację i będą współpracowały z Polskim Rządem w sprawie kwoty dodatku za dziecko i na dziecko tak aby te pieniądze trafiały w odpowiednie ręce.

 Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezalżenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.  Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe w
 Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
 Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego, należeć będzie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzin
 Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.