Czy dorosłe dzieci odpowiadają za długi rodziców?


Jeżeli zastanawiasz się, czy będąc osobą dorosłą będziesz odpowiedzialny za długi swoich rodziców, przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak to wygląda z punktu widzenia naszego prawa. Generalnie polskie prawo mówi, że za zaciągnięte zobowiązania odpowiada osoba, które je zaciągnęła. Wyjątki są trzy: umowa najmu mieszkania, przyjęcie spadku i ucieczka z majątkiem. Jeśli dorosłe dziecko mieszka z rodzicami i wraz z nimi zajmuje najmowany lokal, to solidarnie wszyscy pełnoletni i posiadający dochody mieszkańcy są odpowiedzialni za płacenie czynszu. Jeżeli przyjmujemy spadek od rodziców, a mają oni jakieś długi, będziemy za nie odpowiedzialni. Możemy oczywiście odrzucić spadek i wówczas uniknąć odpowiedzialności. Jeśli chodzi o ucieczkę z majątkiem, ma to miejsce na przykład w momencie gdy osoba zadłużona przepisuje załóżmy mieszkanie na członków swojej rodziny, ponieważ boi się, że bank lub komornik zajmą to mieszkanie ze względu na długi, to wówczas według prawa można przeprowadzić egzekucję z tego mieszkania, mimo, że zostało formalnie przeniesione na kogoś innego. Jednak obowiązuje to tylko przez pięć lat.

Jeśli na przykład sześć lat temu rodzic oddał nam swoje mieszkanie, a dziś ma długi, bank nie może tego mieszkania, mówiąc potocznie, ruszyć. Jeśli jednak miało to miejsce mniej niż pięć lat temu, to owszem. Tak więc generalnie, dzieci dorosłe nie odpowiadają za długi rodziców poza tymi przedstawionymi wyjątkami. Jeżeli nie mieszkamy już z rodzicami, nie będziemy także odpowiedzialni za ewentualne długi związane z najmem, o co często się obawiamy. Sprawy wymienione wcześniej są zobowiązaniami takimi, jakimi je przedstawiono i nie ma w nich wyjątków.

Jak zabezpieczyć się przed długami rodziców

Długi rodziców nie będą nas obciążały, jednak musimy wiedzieć o trzech sprawach. Nie jesteśmy współodpowiedzialni za zobowiązania naszych rodziców, nawet za te zaciągnięte w momencie, gdy my jesteśmy już pełnoletni, mamy pracę i duże dochody. Współodpowiedzialność za długi rodziców ponosimy tylko w trzech przypadkach: jeżeli mieszkamy z rodzicami i stanowimy wraz z nimi najemców mieszkania, to wówczas wspólnie z rodzicami jesteśmy odpowiedzialni za płacenie czynszu. Załóżmy jeśli matka zawsze płaciła czynsz, a nagle przestanie to robić, zbierze się , to wspólnie z nią, jeśli mieszkamy razem, będziemy odpowiedzialni za ten dług wobec spółdzielni, miasta czy najemcy. Drugi przypadek, to tak zwana ucieczka z majątkiem. Na przykład: ojciec wie, że ma spore długi i niedługo odezwie się do niego windykacja, komornik. Przepisuje na nas swoje mieszkanie, które nie jest zadłużone, bo płacony był czynsz i tak dalej. Wydaje mu się, że w ten sposób ochroni mieszkanie przed przejęciem przez komornika, a to nieprawda. Jeśli długi są spore, to na przykład bank wobec którego ojciec ma zobowiązania, może odebrać nam mieszkanie które ledwo co dostaliśmy formalnie od ojca. Ma prawo do momentu, aż nie upłynie pięć lat od dnia, gdy mieszkanie stało się nasze.

Przenoszenie majątku na inną osobę by uchronić ten majątek przed windykacją, określa się według polskiego prawa jako ucieczkę z majątkiem. Trzecia sprawa to spadek. Jeśli przyjmiemy spadek po rodzicach całościowo, a rodzice mieli długi, wówczas będziemy je spłacać. Możemy jednak odmówić przyjęcia spadku, zwłaszcza jeżeli jesteśmy pewni, że rodzie mieli długi. Oczywiście jeśli zaciągnięty był kredyt na 10 tysięcy złotych, a majątek rodziców ma wartość dziesięć razy większą, to rezygnacja nie ma sensu. Jednak jeśli długi przekraczały wartość majątku, lepiej odmówić przyjęcia spadku.

W ostatnich miesiącach coś jednak się zmieniło , opcjonalnei przydzielane nam jest z założenia przyjęcie spadku do wysokości długu .

Czy można wnioskować o wyższe alimenty ?!


W momencie, kiedy sąd przyznaje jednemu z rodziców alimenty na rzecz wspólnego dziecka, nie jest to decyzja stała której nie można zmienić. Kwota, jaka została przyznana, nie musi być już taka sama do końca okresu alimentacyjnego. Jest możliwość zmiany wysokości alimentów, w momencie jeśli okoliczności, jakie miały miejsce podczas przyznawania alimentów, zmieniły się. Przede wszystkim jest to wynik faktu, że potrzeby dziecka po prostu wzrastają z jego wiekiem. Jeżeli musimy wydawać miesięcznie na dziecko więcej, na przykład na jego edukację, możemy wystąpić do sądu z pozwem o podwyższenie alimentów.

Nie składamy wniosku o wyższe alimenty, a pozew do sądu o wyższe alimenty. Wysokość alimentów z punktu widzenia prawa zależy od potrzeb dziecka i możliwości rodziców. Jeżeli sąd uzna, że osoba która płaci alimenty będzie miała z czego zapłacić uzasadnioną większą kwotę, może zdecydować o podwyższeniu wysokości świadczenia, oczywiście w momencie, kiedy jest to uzasadnione. Z takim pozwem kierujemy się do sądu, który jest sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania naszego dziecka, w więc w 99% przypadków także naszym miejscem zamieszkania. Małoletnie dziecko nie ma możliwości zwrócić się do sądu samodzielnie, a więc w postępowaniu zastępuje je przed sądem rodzic, który w jego imieniu ubiega się o podwyższenie alimentów. Kiedy dziecko jest pełnoletnie i pobiera alimenty ponieważ nadal się uczy, może taki pozew o podwyższenie alimentów złożyć osobiście i samodzielnie.

Sąd w postępowaniu zbada, w jakim zakresie zwiększyły się potrzeby osoby, dziecka. Bada tę sprawę na podstawie zestawienia wydatków, które osoba ubiegająca się o podwyższenie alimentów powinna przedstawić. Badane są także możliwości osoby zobowiązanej: rodzica płacącego alimenty. Na tej podstawie wydawany jest wyrok.

Od czego zależy wysokość alimentów


Od czego zależy zakres świadczeń alimentacyjnych, wysokość alimentów? Przede wszystkim od tak zwanych usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a więc dziecka lub byłego współmałżonka po rozwodzie. Drugim aspektem są możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej, a więc rodzica zobowiązanego wobec dziecka lub ex współmałżonka wobec żony czy męża. Obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie może się jeszcze utrzymać samodzielnie, może polegać również całościowo lub częściowo, na osobistych staraniach względem jego wychowania i utrzymania.

Granice świadczeń, które przysługują dziecku, wyznaczane są z jednej strony przez potrzeby dziecka, z drugiej przez możliwości zobowiązanego rodzica. Rodzice mają obowiązek zapewnienia dzieciom utrzymania przynajmniej na takiej stopie życiowej, na jakiej sami mogą dzięki swoim zarobkom żyć. Co dokładniej oznacza pojęcie: możliwości zarobkowe i majątkowe? To swojego rodzaju zdolność płatnicza. Brana jest pod uwagę wysokość zarobków, dochodów które otrzymuje osoba zobowiązana, a z drugiej strony wysokość zarobków, która osiągana jest z majątku. Wliczamy więc do możliwości osoby zobowiązanej nie tylko jej wynagrodzenie za pracę, w której osoba jest zatrudniona i którą wykonuje, ale również inne świadczenia uzupełniające. Należą do nich premie i dodatki, a także nagrody jubileuszowe. Jeśli osoba zobowiązana ma na przykład nieruchomości które wynajmuje i czerpie z tego dochód, również ten przychód brany jest pod uwagę w ustalaniu wysokości alimentów.

Do jakiego wieku dziecku należą się alimenty

W momencie kiery dziecko uzyskuje samodzielność, rodzice zostają zwolnieni z obowiązku alimentacji. Są jednak wyjątki, sytuacje gdzie jego utrzymanie jest uzasadnione i usprawiedliwione. Co oznacza według prawa uzyskanie samodzielności i jakie są wyjątki? Alimenty nakładane są na rodziców po to, aby zapewnić dziecku odpowiedni rozwój duchowy i fizyczny. Wiemy z praktyki, że dziecko małoletnie które chodzi jeszcze do szkoły nie może samodzielnie się utrzymać. Rodzice mają obowiązek dostarczania swoim dzieciom środków do utrzymania oraz wychowania również w momencie, gdy po ukończeniu 18 roku życia dziecko nadal się uczy i nie ma swoich dochodów. Choć dziecko przestaje być w tym momencie traktowane jako osoba małoletnia z punktu widzenia prawa, rodzice nadal mają obowiązek alimentacyjny. Świadczenie w Polsce z tytułu kontynuowania nauki przysługuje bez względu na wiek.

Jednak w tym momencie pełnoletnie dziecko musi wykazać, że nie z własnej winy nie umie utrzymać się bez wsparcia swoich rodziców. Rodzice mogą odmówić płacenia alimentów bez względu na to, w jakim wieku jest dziecko, ale tylko w momencie gdy dziecko ma swój majątek na tyle duży, że dochody pochodzące z niego mogą pokryć jego koszty utrzymania. Co to oznacza w praktyce? Jeśli nasze dziecko jest pełnoletnie i ma wykształcenie, które umożliwia mu znalezienie pracy, ale kontynuuje naukę, na przykład idąc po liceum na studia, nie traci prawo do alimentów.

Obowiązek płacenia na dziecko alimentów mija w momencie, kiedy dziecko po zdobyciu wykształcenia, to znaczy najczęściej określonego zawodu, potrafi utrzymać się na własną rękę.

Potrzebny kredyt bez bik bo gotówki brakuje


Gdy brakuje gotówki myślimy nad weryfikacją naszego bik , bo widmo wizyty w banku jest coraz bardziej realne. Banki mogą nam powiedzieć – nie dostaniesz kredytu u nas. Co zrobić gdy dostaniemy odmowę ? Prosta odpowiedź jest gdyż stworzone dla osób zadłużonych rozwiązania finansowego rynku są przystępne właśnie w tym momencie gdy potrzebujemy pieniędzy a dostajemy negatywne odpowiedzi podczas przyrzynania kredytu. Takie formy kredytowania są bardzo przyjazne dla nas, oczywiście spłata musi przebiegać pomyślnie i bez problemów z terminami w których przelewy powinny być wykonywane.

Teraz pożyczki chwilówki są bardzo często brane chętniej od kredytów gotówkowych w banku, bo nie ma z nimi problemu, nikt nie pyta o dokumenty często wystarczy sam dowód osobisty. Szczególnie w okresie letnim kiedy zbliża się urlop i wyjazd na wakacje takie kredyty pozabankowe są dobre. Nikt nie mówi tutaj o tym że widzimy Pana jako osobę zadłużoną, że nie otrzymają Państwo kredytu bo mają zły bik, prosta pożyczka gotówkowa udzielana jest już tu i teraz! Praca i codzienność zmusza nas do weryfikowania własnych planów czasem nagły wydatek jest potrzebą w której musimy wziąć pożyczkę bez bik takich sytuacji jest mnóstwo a w momencie w którym czytasz tę publikację ktoś z pewnością bierze kredyt bez biku nie mając zaświadczeń o dochodach. Musimy jednak mieć na uwadze że na samą twarz nie dostaniemy gotówki. Musimy czymś dysponować.

Mała pożyczka nie robi problemu jeśli jednak szukamy dużych pożyczek pozabankowych to potrzebny będzie zastaw może to być samochód – ruchomość oraz nieruchomość, np dom lub działkę budowlaną czy rolną, albo nawet rekreacyjną. Nadchodzący okres Wielkanocy może nam podsuwać pomysł podjęcia dodatkowo gotówki z pożyczki , rozważmy czy czasami pożyczka pozabankowa bez bik nie będzie tutaj korzystną opcją kredytu.

Gotówka szybko jest bez bik dostępna od ręki


Potrzebując gotówki na myśl przychodzi tylko bank , ale nie jest tak że tylko banki mają gotówkę którą można pożyczyć szybko. Codzienną formą kredytowania są również kredyty bez bik które w przystępny sposób są realizowane w dogodnych dla nas warunkach które możemy ustalić z firmą pożyczkową . Nie musisz długo szukać, zainteresowanie kredytami pozabankowymi jest tak dużo że informacje dostępne o firmach są w różnych miejscach – głównie mediach prezentowane są w sposób przejrzysty i klarowny dla potencjalnego odbiorcy kredytu a o bik zobacz i przeczytaj na którą masz pod linkiem.

Można by napisać wiele na temat kredytów bez bik ale z pewnością nie to że są problemy z nimi, jeżeli problem wynika z jakiejś przyczyny to tą przyczyną jesteśmy My bo przecież godzimy się na warunki w których kredyt bez bik jest nam przyznany. Dla klienta w momencie pobierania pożyczki najważniejsza jest gotówka , często nie zwracamy uwagi na warunki kredytowania, czasami pożyczamy pieniądze nie potrzebnie bagatelizując wszystkie możliwe sygnały od bliskich że możemy popełnić błąd pożyczając pieniądze mając już jakieś długi. W pętlę kredytową można łatwo wpaść jednak sposób na wyjście z problemów dłużnika jest tylko jeden i nazywa się konsolidacją długów.

Kredyty gotówkowe w bankach są zabezpieczone przed osobami które mają już długi w postaci wcześniej wspomnianego BIK który chroni instytucje BANKU przed tymi którzy chcą pożyczać pieniądze ich nie oddając . Osób które nie płacą rat kredytów jest bardzo wiele, dla tego BIK chroni banki przed dłużnikami. Sprawy sądowe przed zadłużonymi toczą się w na salach rozpraw zapewne codziennie w prawach wyłudzeń kredytów gotówkowych. Nagminne naciąganie swoich zdolności kredytowych nam nie służy, popadniemy w tarapaty finansowe które kończą się zwykle źle, no chyba że mamy asa w rękawie w postaci ulokowanych pieniądzach , np w jakiejś intratnej inwestycji która spłąci nasze zadłużenia. Zaciągając kredyt uważaj na swój bik, on jest stworzony dla Ciebie i to dzięki niemu właśnie ludzie nie mogą na szczęście czasami zaciągać kredytów. Jeżeli jednak musimy już pożyczyć pieniądze a bik mamy zły to pozostaje nam firma pożyczkowa która nie sprawdza biku.

Od kredytu hipotecznego po oferty


Kredyty hipoteczne to w ostatnich latach bardzo ważny produkt bankowy, banki prześcigają się w ofertach, zewsząd otaczają nam nas reklamy z uśmiechniętymi rodzinami czy z młodymi ludźmi, którzy są szczęśliwi i zadowoleni bo właśnie wprowadzają do nowego mieszkania czy domu, i w rzeczywistości tak w większości przypadków młodzi ludzie, rodziny, mają swój własny kąt właśnie kredytowi hipotecznemu. Decydując się na kredyt hipoteczny warto znać choć kilka informacji na temat kredytów hipotecznych.

Po pierwsze decydując się na kredyt na mieszkanie czy kredyt na dom, musimy przygotować się na to że nie będzie to tak łatwa droga jak była parę lat temu, zatem nie ma co się porównywać do kogoś z rodziny czy jakiegoś znajomego, który kilka lat wcześniej zaciągnął kredyt hipoteczny bez większych komplikacji, bo z nami może być całkowicie inaczej, nawet jeżeli mamy podobną sytuację finansową jak znajomy czy np. brat. Realia się zmieniły, dookoła nas szaleje kryzys gospodarczy, ludzie są zwalniani z pracy , rosną koszty utrzymania itp. to wszystko ma wpływ na banki, które zwyczajnie mają obawy w udzielaniu kredytów hipotecznych osobom, które budzą jakiekolwiek wątpliwości jako potencjalnie kredytobiorcy, coraz mniej banków również udziela kredytów hipotecznych na 100% kwoty zakupu nieruchomości, musimy mieć wkład własny, na razie jest to nie zbyt duży procent, ale są plany że wkład własny będziemy musieli mieć w wysokości nawet 20-30%. Z miesiąca na miesiąc, coraz trudniej jest otrzymać kredyt hipoteczny w walucie obcej, szczególnie we frankach szwajcarskich, takie środki ostrożności, to między innymi skutki europejskiego kryzysu gospodarczego, które odczuwamy na własnej skórze. Po drugie warto wiedzieć na co można przeznaczyć kredyt hipoteczny, każdy nas wie że na zakup mieszkania lub na zakup domu czy działki, czyli generalnie na budownictwo mieszkaniowe, ale może nie każdy wie że kredyt hipoteczny na dom może się różnić w warunkach niż kredyt hipoteczny na mieszkanie czy kredyt hipoteczny na działkę, dlatego udając się do banku od razu poinformujmy dokładnie na jaki cel przeznaczymy kredyt jeżeli go otrzymamy czyli: mieszkanie, dom, pusta działka czy działka z domem.

Poza typem nieruchomości jakie chcemy kupić ważne jest też to czy kupujemy na rynku wtórnym czyli mieszkanie czy inną nieruchomość już zamieszkiwaną, czy na rynku pierwotnym czyli prosto od dewelopera np. mieszkanie w nowym, nigdy nie zamieszkanym budownictwie czy dom budowany w systemie deweloperskim. Poza takimi oczywistymi formami zakupu kredyt hipoteczny możemy jeszcze przeznaczyć na: zakup mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej, budowę domu z inwestorem, budowę domu z deweloperem, budowę domu w systemie gospodarczym, zakup domu czy innej nieruchomości mieszkaniowej, która jest aktualnie w budowie a ponadto kredyt hipoteczny możemy również zaciągnąć na remont, rozbudowę, przebudowę czy modernizacje domu czy mieszkania, które już posiadamy. Tak jak jednak wcześniej wspominaliśmy warunki udzielanego kredytu hipotecznego mogą się różnić w zależności od celu na jaki kredyt zostanie wydatkowany. Najczęściej kredyty hipoteczne udzielane są w walucie polskiej i w walutach obcych takich jak: najpopularniejszy ostatnio Frank Szwajcarski tak bywało kilka lat temu – jak dziś jest każdy wie , poza frankiem mamy jeszcze kredyty hipoteczne udzielane w Euro i w Dolarach Amerykańskich. Frank Szwajcarki był tak popularny, ponieważ uważany był za najstabilniejszą walutę i najbardziej odporną na rynkowe wahnięcia, i pomimo znacznych wzrostów jakie odnotowano w ostatnim czasie, Frank Szwajcarski nadal jest dość pewną waluta, tyle że banki nie udzielają już tak chętnie w tej walucie kredytów hipotecznych, coraz bardziej popularne i dostępne stają się kredyty hipoteczne udzielane w naszej walucie krajowej jakim jest polski złoty, choć kredyt w złotówkach może być wyżej oprocentowany niż kredyt we frankach, ale za to nie jest warunkowany kursami walut i raczej nie będzie miał tak szybkich wzrostów rat jak to się dzieje w przypadku franka, i de facto może okazać się że wyjdzie na to samo lub podobnie. Kredyt hipoteczny to kredyt zaciągany na kilkadziesiąt lat, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści a nawet pięćdziesiąt lat, to na jak długo zostanie udzielony kredyt hipoteczny zależy od wieku kredytobiorcy, jeżeli mamy trzydzieści parę lat to kredyt prawdopodobnie zostanie udzielony nam najdłużej na około 35-40 lat, to zależy oczywiście od banku.

Kredyt zaciągnięty na kilkadziesiąt lat można szybciej spłacić w dowolnym momencie kredytowania, szczegółowe informacje na temat szybszej spłaty kredytu określa bank, musimy się jednak liczyć z tym że bank może pobrać od nas dodatkową opłatę za tego typu transakcję. Jak już pisaliśmy procedura przyznania kredytu hipotecznego jest już trudniejsza niż parę lat wcześniej, ale na szczęście banki pomagają swoim klientom przebrnąć przez wszystkie formalności, więc nie ma co się zrażać bankowymi wymogami, na pewno będziemy musieli skompletować wszystkie informacje dotyczące naszych dochodów oraz informacje dotyczące nieruchomości, szczegółowe wytyczne dotyczące niezbędnych dokumentów jakie będziemy musieli przedstawić bankowi, szukaj w banku, w którym zdecydowałeś/aś się na kredyt hipoteczny.

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów decyzja powinna zostać podjęta do mniej więcej miesiąca, jeżeli decyzja jest pozytywna to czas podpisania umowy i dopięcia wszystkich formalności na ostatni guzik to około kilku dni do 7 dni roboczych. Jeżeli mamy już podpisaną przez nas i przez bank umowę kredytową, możemy udać się do notariusza i przez podpisanie aktu notarialnego kupić nasze wymarzone mieszkanie czy dom. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że zakupiona przez nas nieruchomość, będzie musiała zostać ubezpieczona i jest to wymóg stawiany przez każdy bank, nie zależnie od oferty. Kredyt hipoteczny choć może być trudny do zdobycia i czasochłonny to wciąż dla większości z nas, jedyna metoda na własne M, więc życzymy wszystkim powodzenia w spełnieniu marzeń o własnym domku czy mieszkaniu.

Pieniądz z kredytu bez biku taki sam jak banku


Banki ścigają się w ofertach kredytowych , nie ma w tym nic złego są to wyłącznie zalety , na tym korzysta wyłącznie konsument – czyli osoba która się zadłuża , największą konkurencją dla banków i są kredyty bez bik z firm pożyczkowych które podobnie do banków robią to samo , tworzą nowe oferty pożyczkowe, tutaj też korzysta na tym klient. Pożyczamy pieniądze często zbyt szybko , zabezpieczeniami s często nasze nieruchomości, często biorąc kredyty hipoteczne również dajemy zastaw np działkę na której będzie postawiony nasz dom. Różnice pomiędzy bankiem a firmą pożyczkową są kolosalne, zalety obu form kredytowania naszych potrzeb i zakupów są różne, w jednych przypadkach są to czas przyznawania kredytu – firma pożyczkowa pozabankowa udziel je szybko nie ma dokumentów często które trzeba przedstawiać w banku przy kredycie. Bank potrzebuje weryfikować klienta który chce otrzymać kredyt – szybko , tak ale z papierologią która w pożyczce bez bik nie ma .

Pożyczki chwilówki są szybkie to trzeba im przyznać, pożyczane pieniądze trafiają do ręki zaraz praktycznie po konsultacji z przedstawicielem firmy pożyczkowej , podpisanie umowy i już mamy pieniądze w ręce.Wszystko na co bierzemy pieniądze z kredytu powinno być ostatecznością, starajmy podobierać raty tak aby nie było problemów przy ich spłacie. Pamiętajmy o odsetkach i o oprocentowaniu kredytu czy pożyczki pozabankowej, dodatkowym kosztem mogą tu być opłaty za udzielenie pożyczki. Decyzja w 5 minut to słowa któe padają w wielu przypadkach , juz w wieku 18 lat mamy możliwość pożyczenia pieniędzy nawet wbanku jeżeli chodzi o kredyt a w pożyczce chwilóce kiedy mamy na myśli chwilówkę. Musimy mieć jednak źróło dochodu niech to będzie renta, może być rodzinna lub inwalidzka, bądź emerytura , z której będziemy spłacać raty kredytu. Praca oczywiście też jest formą ( przelewy ) któa umożliwia nam podjęcie gotówki.

Nie bagatelizuj swoich zdolności finansowych , każda pożyczka może doprowadzić ciebie do długów, tak samo kredyt w banku, spłacaj raty.

Jestem zadłużona – gdzie po pomoc


Załóżmy że ktoś ma taką sytuacje: jest sobie kobieta samotnie wychowująca dziecko, pracuje, dostaję jakieś tam alimenty od byłego męża czy partnera, ale przez samotne wychowywanie dziecka, nie może pracować na cały etat, w związku z tym mniej zarabia, i ma trudności z utrzymaniem siebie i dziecka, zwyczajnie nie starcza jej na życie do pierwszego kolejnego miesiąca. Co robi? Pewnie bierze kredyt, najpierw w banku a gdy bank już odmawia kolejnego kredytu udaje się do para banku i korzysta z oferty pożyczka na dowód czy szybka gotówka bo właśnie potrzebuje 100 zł na składkę w szkole dziecka bo zaczął się rok szkolny i zbierają na fundusz szkolny i świetlice, a do tego jeszcze wyprawka szkolna, więc zabrakło na rachunki i czynsz które przecież trzeba opłacić , bierze więc kredy i jest na jakiś czas w porządku, nie starcza na luksusy ale da się normalnie żyć.

Do momentu kiedy zimą wzrasta opłata za ogrzewanie mieszkania a do tego dziecko się rozchorowało i musi wykupić drogie leki, sytuacja się powtarza, samo życie, idzie po pożyczkę poza bankową, znowu ją otrzymuję, jest w porządku ale ma kolejną ratę do zapłaty w szufladzie. I tak sytuacja się powtarza, w końcu brakuje już pieniędzy na spłatę rat, przychodzą upomnienia, ponaglenia a na końcu na konto wchodzi komornik i zostaje tylko to ile musi ustawowo zostać na przeżycie. Co ma zrobić zadłużona, strapiona samotna kobieta? To nie łatwe, ale nie może się załamywać, najlepiej jeżeli uda się po pomoc do mopsu, lub innej instytucji pomagającej rodznie, tam powinna uzyskać poradę gdzie w jej mieście znajduje się instytucja oddłużeniowa, która pomoże jej wyjść z tarapatów, w jej imieniu będzie się kontaktować z wierzycielami i pomoże ustalić realny do spłaty harmonogram zadłużeń.

To nie dotyczy wyłącznie samotnych matek z dzieckiem, instytucje oddłużeniowe pomagają wszystkim osobom zadłużonym, choć nie każdy zadłużony o tym wie, branie kolejnych pożyczek to nie jest wyście z problemów, dlatego trzeba szukać pomocy gdzie indziej.

W ofercie szybkie kredyty bez bik


Ponieważ byliśmy kiedyś w banku i tam korzystając z jakiejś usługi zostawiliśmy swoje dane, za jakiś czas przyszedł listonosz z listem, zaadresowanym na nasze imię i nazwisko. Okazuje się, że w środku jest oferta banku, a na kartce widnieją rzucające się w oczy słowa szybkie kredyty bez bik. Co więcej, okazuje się również że w liście bank zwraca się do nas po imieniu tak jakby nas znał. Wówczas zastanawiamy się co to takiego jest. Kiedy czytamy owy list od początku do końca zaczynamy wszystko rozmieć. Ponieważ w oczach danego banku jesteśmy solidnymi klientami, postanowił zaproponować nam kredyt, który jest na wyjątkowo idealnych warunkach, a już na pewno dogodnych dla nas. Jednak czy wszystko to co w tym liście jest napisane, jest prawdą? Jeżeli bank proponuje taki rodzaj kredytu to na pewno jest taka możliwość. Z wyróżnionych warunków które zapewne są jedynie wybranymi, na pewno trochę prawdy również jest. Jednak tak naprawdę nie musi ta oferta być tak bardzo korzystna dla nas. Niektórzy widząc, że bank kieruje swą ofertę do nas nazywając nas po imieniu, czują się docenieni. Myślą że są jedynymi osobami, którym taki kredyt może być przyznany. Banki takich listów do swoich byłych klientów wysyłają setki, jeśli nie więcej. Nie możemy więc czuć się wyróżnieni. Jesteśmy jednymi z wielu. Jednak czasem szybkie kredyty bez bik bywają zaskakująco dobre.

Oczywiście owy list ofertę przedstawia jako idealna i niepowtarzalną, ale trochę prawdy w tym jest. Dlatego jeżeli ktoś dostał taki list, zapoznał się z jego treścią, to może powinien pójść do banku i zapytać o szczegóły. To że zainteresujemy się daną ofertą to nic złego. Każdy ma do tego prawo, skoro wie że takie produkty obecnie są do wybrania. Jednak nie można wierzyć we wszystko co dany list nam przekazuje a o ofertach bez bik przeczytasz tu.

Niektóre szybkie kredyty bez bik są naprawdę całkiem w porządku i warto się na nie decydować. Mimo iż zostały zaproponowane w taki właśnie sposób. Ludzie przeważnie ulegają takim namowom kiedy naprawdę potrzebują pieniędzy.

Kredyt z komornikiem wśród innych ofert


Obecny rynek finansowy jest bardzo zmieniony. Dostępne są oferty, jakie kiedyś były jedynie marzeniem. W sumie to nawet nikt nie marzył o takich produktach jak kredyt z komornikiem, bo z reguły wierzy się, że marzenia się spełnią, a to akurat wydawało się jakieś nierealne. Widocznie dzisiejsze czasy lubią zaskakiwać ludzi. Jest tak właśnie między innymi z ofertami finansowymi. Osoby, które w banku były bardzo dawno, jakieś kilka lub kilkanaście lat temu teraz doznałyby szoku. Jeśli jeszcze oglądają reklamy, słuchają radia czy przeglądają wiadomości w Internecie to trochę na ten temat już wiedzą. Bo obecnie istnieją różne bardzo wygodne i jakże korzystne oferty, dostępne dla wszystkich. Mogą z nich korzystać osoby pilnie potrzebujące gotówki jak i te, które są zadłużone. Również mogą mieć problemy z komornikiem. To okazuje się nieważne, bądź nie tak ważne jak dawniej. Kiedyś klient przychodząc do banku musiał spełniać ściśle określone warunki, dysponować odpowiednimi miesięcznymi dochodami i do tego mieć jeszcze inne zabezpieczenia.

Teraz trochę kwestia formalna uległa zmianie. Powstała oferta kredyt z komornikiem i mogą na nią decydować się osoby, które z pewnych powodów muszą jak najszybciej spłacić w dany sposób długi. Podobnych ofert jest jeszcze więcej. Niektóre mają inne nazwy, lecz oczywiste jest, że nie to jest ważne. Liczą się jedynie warunki jakie trzeba spełnić. W sumie to osoby mające na głowie komornika nie mogą być wybredne. Jeżeli dostępna jest dla nich oferta to nie powinno mieć znaczenia to jakie te warunki są, czy wygórowane, czy do przeżycia. Są osoby, które bywają w naprawdę bardzo trudnej sytuacji, ale mimo to mają wymagania i nie chcą brać produktu przykładowo kredyt z komornikiem, bo muszą więcej zwrócić bankowi ze względu na dodatkowe koszty. Wówczas zostają z problemem jeszcze dłużej, ale to już ich sprawa.

Mogłoby to zlikwidować wszystkie problemy, ale na ich życzenie będą jeszcze długo, długo zastanawiać się co zrobić.